Sedell & Partner Executive AB
Skolkonsult
Teknikutveckling
Sedell & Partner Executive AB
- när chefskapet spelar roll


Konsult  -  Chef och projektledning inom teknik & produktion - ett alternativ när tiden inte räcker till.

  • Produktutveckling
  • Teknikutveckling 
    • Elektronik, mekanik och IT
  • Produktionssättning
  • Outsourcing
  • Inköp
Som konsulter bidrar vi till
  • Avlastning när arbetstoppar uppstår
  • Kompetensutveckling genom att tillföra ny kunskap

Vi tar framförallt uppdrag som  
  

Interim Manager
som tar operativt ansvar under en begränsad tid: läs mer ►

Senior Projektledare
som tar ansvar för en specifik uppgift:  läs mer ►

 

Kontakta oss 

 

Teknikutveckling
Ledarskap
Interim management
Sedell & Partner
SkolutvecklingUtbildningarAffärsutvecklingProjektledning LänkarKontakta oss