Sedell & Partner Executive AB
Skolkonsult
Skolutveckling
Sedell & Partner Executive AB
- när chefskapet spelar roll


Konsult inom skola & utbildning - ett alternativ när tiden inte räcker till

Kaizen i skolan innebär att
 1. Arbeta med ständiga förbättringar
 2. Eliminera onödiga arbetsmoment
 3. Välja rätt nyckeltal för att kunna utvärdera progressen
Systematiskt kvalitetsarbete
 • Har en nära kopplig till Kaizen
 • Baseras på Demingcykeln
En vinnande pedagogisk modell bygger på 
 1. En gemensam syn på kunskap
 2. En gemensam syn på lärprocessen
 3. Teori om kunskap och lärande som går att omsätta i vardagen
Vi arbetar med att att införa Kaizen som synsätt i skolan och att införa väl fungerande pedagiska modeller. Vi gör det i form av mentorskap, projektledning eller genom att leda workshops utifrån kundernas önskmål och behov.

Vi har bra chefsutbildningar
för dig som är ny som skolledare
läs mer ►


Vi arbetar även med
 • Tillståndsansökningar
 • Anbudsarbete
 • Strategier för att vinna upphandlingar    
Inspirerande länkar om utbildning läs mer ►
 

Intressant?
Kontakta Peter Sedell för mer information
tel. 0707 34 37 53
e-post:
peter@sedellpartner.se


Få mer tips om inspirerande artiklar och länkar på Twitter
  

HR-processen
SkolutvecklingUtbildningarAffärsutvecklingProjektledning LänkarKontakta oss