Sedell & Partner Executive AB
Skolkonsult
Projektledning

 Sedell & Partner Executive AB
- när chefskapet spelar roll

En Senior Projektledare tar ansvar för en specifik uppgift under en begränsad tid

Projekt är en flexibel arbetsform som ofta arbetar över organisationsgränser – men för att de ska fungera bra krävs ett strukturerat arbetssätt.

En projektmodell ger struktur och fokus på affärsmässigheten, ett gemensamt språk och tydliga roller och processer. En bra projektmodell ger dessutom stöd för styrningen av hela organisationens projektportfölj.

Ett projekt kännetecknas av att det

  • Finns klart definierade mål
  • Är tidsbegränsat
  • Är unikt och innehåller mer eller mindre stora moment av osäkerhet

Utöver projektledning arbetar vi

  • Med mentorskap för projektledare
  • Som programchefer över flera verksamhetsprojekt
  • Med implementering av styrgrupper


Intressant?
Kontakta Peter Sedell för mer information
tel. 0707 34 37 53
e-post: peter@sedellpartner.se
 

 

 

Teknikutveckling
Ledarskap
Interim management
Sedell & Partner
SkolutvecklingUtbildningarAffärsutvecklingProjektledning LänkarKontakta oss