Sedell & Partner Executive AB
Skolkonsult
Affärsutveckling

Sedell & Partner Executive AB
- när chefskapet spelar roll


Ibland räcker inte tiden till. Då kan en managementkonsult vara ett alternativ både för rådgivning och för genomförande.

  • Affärsutveckling
  • Organisationsutveckling
  • Nya arbetsmetoder
  • Förändringskommunikation
Vi är verksamma inom   I en växande organisation är det vanligt att man behöver stöd inom följande områden
 
  • Anpassning av organisation och mötesstrukturer så att information, beslut och uppföljning fungerar effektivt utifrån nya förutsättningar

  • Etablera en gemensam grundsyn för arbetsmetod och skapa förståelse för nyckeltal - KPI - och deras koppling till mål och resultat för organisation och individ.
 Kontakta oss 
SkolutvecklingUtbildningarAffärsutvecklingProjektledning LänkarKontakta oss