Sedell & Partner Executive AB
Skolkonsult
Interim management

Sedell & Partner Executive AB
- när chefskapet spelar roll

En Interim manager tar uppdrag i operativa chefsroller och driver förändring i tillväxt eller leder företaget genom svåra situationer.

En Interim manager kan börja med mycket kort varsel och blir snabbt operativ. Har stor kompetens att etablera förtroende hos medarbetare och bygga kontaktnät med samarbetspartners vilket är en förutsättning för att kunna leverera goda resultat

Den vanligaste orsaken till att anlita en Interim manager är när marknaden växer. Då präglas arbetet ofta av att det som är bråttom tar all tid för det som är viktigt. Det kan ta sig olika uttryck men vanligt är att en viss oro och osäkerhet breder ut sig. Det kan då kännas svårt att ta beslut om större anställningar för att kunna växa. 

En Interim Manager som tar operativt ansvar under en begränsad tid är en lösning som gör det möjligt att växa med

  • Bra ekonomiskt resultat
  • Hög kvalitet i verksamheten
  • Motiverade medarbetare


Det ger samtidigt energi till det som måsta prioriteras för långsiktig överlevnad.


Vi åtar oss mindre och större uppdrag med fokus på operativt chefsskap på olika nivåer och kan även tillföra kompetens och stöd  inom områdena HR, finansiell uppföljning, marknadsföring och kommunikation
.Intressant?
Kontakta Peter Sedell för mer information
tel. 0707 34 37 53
e-post: peter@sedellpartner.se

Teknikutveckling
Ledarskap
Interim management
Sedell & Partner
SkolutvecklingUtbildningarAffärsutvecklingProjektledning LänkarKontakta oss