Sedell & Partner Executive AB
Skolkonsult
HR-processen

Sedell & Partner Executive AB
- när chefskapet spelar roll


En bra HR-process omfattar

  • Ansvar för att bli en attraktiv arbetsgivare
  • Väl fungerande rekryterings- och bemanningsrutiner Tydlig och enkel lönepolicy
  • Kompetenskartläggning och utveckling av organisationen
  • Ansvar för arbetsrätt och avtal   
  • Chefsutveckling av högsta klass
  • Tydlig och regelbunden internkommunikation
  • Goda relationer med fackliga organisationer
Inom HR-området kan vi bidra med kunskap, utbildning och implementering  av en väl fungerande HR-process 

 Kontakta oss 
HR-processen
SkolutvecklingUtbildningarAffärsutvecklingProjektledning LänkarKontakta oss